Narodna knjižnica i čitaonica od 1874. do 1953. - ppt

Narodna knjižnica i čitaonica od 1953. do danas - ppt

 

Prvo kulturno – povijesno društvo u Župi Delnice utemeljeno je 1874. godine. Bila je to narodna čitaonica. Akciju za njeno osnivanje pokrenuo je župnik Josip Škrobonja.

U svoj zamolbi za odobrenje pravila župnik Škrobonja piše: „Prinukan nagovaranjem ovomjesnih naobraženih žitelja i činovnika, odlučismo ustrojiti Narodnu čitaonicu u Delnicah“.

Zemaljska vlada odobrila je pravila za rad Čitaonice 14. Listopada 1874. godine, pa taj datum uzimamo kao početak rada Narodne knjižnice i čitaonice u Delnicama, koja ubrzo postaje mjesto gdje su se okupljali ugledni ljudi, promicali slobodarske misli i razvijali hrvatsku nacionalnu i kulturnu pripadnost. Njezina osnovna zadaća je bila da knjigom i čitanjem proširi duhovnu komunikaciju na prostore Gorskog kotara, a bila je i mjesto dogovora i pokretanja osnutka društva (vatrogasno društvo, limene glazbe, humanitarnih i prosvjetnih društava).
1894. godine knjižnica ima 42 člana.

Prema kazivanju često se selila i mijenjala ime  ali njezina aktivnost nije nikada u potpunosti zamrla. Nalazila se u prostoru obiteljske kuće Zdenke Čop, zatim u kući kovačkog obrtnika Vjekoslava Plešea – Kovačevog, u prostoru kuće Matije Plešea  - Jakovetovog.
1937 godine zbog političkih prilika njena je imovina pohranjena u Osnovnoj školi, a knjižnica zatvara svoja vrata. Dvije godine kasnije na inicijativu URSS – ovih sindikata obnavlja svoje djelovanje u prizemlju kuće industrijalca Leopolda Cividinija  koji uz besplatan prostor i financijski pomaže njen rad.

1945. osnivaju se u pojedinim poduzećima i ustanovama sindikalne knjižnice koje se 1949. Objedinjuju u kotarsku knjižnicu u prostorijama „Radničkog doma“ u Delnicama.

1953. otvorena je nova Čitaonica i Knjižnica koja početkom 1966 s početnim fondom od 2500 knjiga ulazi u sustav Narodnog sveučilišta pod čijim pokroviteljstvom djeluje sve do 1986. godine.

U tom razdoblju Knjižnica i čitaonica doživljava svoj puni procvat, jer se ubrzano popunjavaju fondovi knjiga, smišljeno jača stručni kadar, organizira bibliobusna služba za sva seoska i okolna  goranska mjesta, uvodi slobodan pristup knjigama. Fond knjižnice je razmješten prema suvremenim bibliotečnim principima.

Slijedećih 5 godina Knjižnica djeluje u okrilju SIZ-a kulture, da bi novim ustrojstvom lokalne vlasti 1993. pripala Općini Delnice.
Dana 21. travnja 1999. Knjižnica postaje samostalna ustanova čiji je osnivač Grad Delnice.
Postojeći prostor od 64 m2 proširuje se na ukupno 130 m2. Time se dobivaju mogućnosti kvalitetnijih pomaka u radu: formira se informativno – posudbeni dio, čitaonica s mjestom za dnevni i tjedni tisak te studijski rad, odjel za odrasle, odjel za djecu.
Narodna knjižnica i čitaonica nudi svojim korisnicima bogat i raznovrstan knjižni fond za djecu i odrasle, referentnu zbirku, zavičajnu zbirku, dnevni i tjedni tisak.

Od 2001. Knjižnica nudi svojim korisnicima pretraživanje interneta.
Programi za djecu i mlade održavaju se tijekom cijele godine kroz Pričaonicu priča i Kreativnu radionicu.

 

     
     

Osnivač: GRAD DELNICE ; Status: SAMOSTALNA USTANOVA