DIGITALNA ZBIRKA UČENIČKIH SLIKOVNICA

Berislava Srna Grgurić: Drgomaljčica vila
(Posebna pohvala na natječaju Moja prva knjiga 2015.)

Katarina Petranović: Ledeni biser, 2016.
(3.nagrada na natječaju Moja prva knjiga)

Osnivač: GRAD DELNICE ; Status: SAMOSTALNA USTANOVA